Harmonizace bioenergetického těla a čaker

Terapeut: Jiří

Harmonizace bioenergetického těla a čaker

Terapie, ve kterých pracuji s universální energií, nazývám harmonizace bioenergetického těla a čaker. Tato terapie je velmi pohodlná, příjemná, uklidňující, velmi relaxační a velmi účinná. Díky harmonizaci se dostává člověku velké množství universální energie a v průběhu tohoto procesu nastává harmonický stav energetického a fyzického těla a hlavně emoční rovnováhy. Po harmonizaci energetických center následuje konzultace, kde je vysvětleno a nastíněno, proč k disharmonii přichází, jak pochopit příčiny a jak je eliminovat. Díky tomuto procesu dochází k mnohem rychlejší regeneraci duševních i fyzických sil.

Konzultace však není podmínkou

Na otázku, co vše se dá léčit universální energií, či jaké onemocnění nebo porucha, můžu odpovědět, že vše. Není nikde psáno a nikdy nebylo dáno, že pouze ta či ona nemoc nebo pouze u toho či jiného pacienta je možnost uzdravení. Vždy je to ale otázka vaší vnitřní vůle a touhy něco změnit. Tento faktor je velice důležitý, neboť určuje čas potřebný k vašemu uzdravení a tím i účinnost samotných terapii.
Věřím, že je mnoho z vás, kteří se ubírají cestou klasické moderní medicíny a je také mnoho z vás, kteří nenašli v tomto opěrném bodu naději na uzdravení. Jsou také ti, kteří odsuzují moderní medicínu a využívají alternativní metody léčby, ale je tomu i naopak. Jsou ti, kteří odsuzují alternativní medicínu a urputně, až ortodoxně se drží moderní medicíny a všeho co lékaři usoudí za správné. Můj úhel pohledu je takový, že moderní medicína nemůže vždy najít odpovědi na jisté příčiny u mnoha onemocnění a naopak, léčitelé a lékaři alternativní medicíny by zase naopak neměly podceňovat schopnosti moderní medicíny. Jedná se zejména o onemocnění, kde je nutné zvažovat invazivní metodu léčby. Já doporučuji využívat všech možných a dostupných prostředků na cestě k uzdravení a pochopení příčiny onemocnění. I já jsem soudný člověk a nemohu nikomu zakázat navštěvovat lékaře. Pro mě je úžasné spojení dvou stran a nastolením rovnováhy mezi moderní medicínou a alternativní medicínou.
Díky energii dosáhnu emočního klidu a tím i harmonie na všech úrovních. Psychické problémy se díky harmonii dostávají do jiného světla a tím jsou důsledky této disharmonie na ústupu.
Je toho mnoho co bych zde mohl zmínit. Energií můžu pomoci u jednoduchých onemocnění a stejně tak lze zmírnit dopad složitějšího onemocnění typu diabetes, Crohnova choroba atd.
Jste li vyčerpaní, unavení nebo máte jiné potíže či bolest v srdci, potom se nebojte a zvažte pomoc druhého člověka.

Kde všude energie působí a v jakých stavech mohu pomoci k regeneraci? Zmíním pár jednoduchých příkladů.

Ztráta imunity
Pocity vyčerpání a oslabení
Chronická únava
Deprese
Poruchy spánku
Poruchy menstruačního cyklu
Hormonální nerovnováha
Cysty
Problémy s otěhotněním
Neplodnost
(u mužů i žen)
Chystáte se na umělé oplodnění? (díky harmonizaci bude vaše tělo v harmonii, klidu a plné energie a připraveno na tento náročný úkon)
Poúrazová & poperační regenerace (rychlejší hojení zlomenin, jizev atd.)

Léčba energii

Pokud pochopíme a přijmeme původ universální energie, je jasné, že její dopad na organismus je víc jak léčivý. Jak jsem se již ale zmínil, aby bylo v léčbě docíleno, co nejlepšího výsledku je třeba dojít klidu a harmonie. Potom vznikne prostor pro uvědomění a pochopení příčiny způsobující disharmonii, vyčerpání nebo onemocnění.
Za tímto účelem se mé terapie skládají z konzultací, harmonizací energetického těla pomocí universální energie a poté ze samotné léčby daného onemocnění. Je pro mě prioritou, aby pacient, který ke mně přichází s onemocněním, si byl vědom příčin a sám v srdci byl přesvědčen o původu jeho problému. Tento stav se dá již nazvat léčivým, neboť při konzultacích pacient odhaluje určité nezpracované informace, situace, prožitky a tím dochází k částečnému odblokování energetických center.
Při samotné harmonizaci energetického těla naplňuji tělo energií s patřičnou informací, která zklidňuje, regeneruje a harmonizuje. V průběhu harmonizace se obnovuje činnost energetických center a ty jsou poté už samy schopné produkovat optimální vibrace a tím zvýšit samoregenerační schopnost organismu. Výsledkem je uvolněná mysl, dokonalý pocit harmonie, klidu, rovnováhy a vyrovnanosti. Tento stav samozřejmě dovoluje pacientovi řešit veškeré situace ať už osobní nebo pracovní s nadhledem a bez emotivního vypětí, což je důležité pro harmonický a vyrovnaný život. Tato metoda je vhodná pro všechny vytížené osoby jak po psychické, emoční tak i fyzické stránce nebo i pro ty, kteří si chtějí odpočinout a načerpat tolik důležitou životní energii.
Energii také plně využívám pro práci s lidmi prodělávající již konkrétní onemocnění a to tím způsobem, že společně hledáme informaci způsobující dané onemocnění, což jak jsem již naznačil, je předmětem úvodních konzultací. Většinou se jedná o emoční bloky z prožitých situací, které způsobují blokaci energie, na což reaguje organismus projevem nemoci, v patřičné oslabené části organismu. Nemusí tomu být tak samozřejmě pokaždé, ale vždy se jedná o informaci, kterou je třeba analyzovat, rozebrat a zpracovat. Poté bude mít samotná léčba energií ten nejlepší dopad na uzdravení pacienta. Práce dále pokračuje na samotném onemocnění, tedy odstranění informace z postižené části těla.
Vyléčení či zharmonizování těla není pouze mou prací, ale práce mě i pacienta. Bez jeho vůle a odhodlanosti věci změnit nejsem schopen docílit nejlepších výsledků. Onemocnění je informace, která má něco sdělit a skrze kterou je třeba něco pochopit. Já mohu pomoci navést na cestu uvědomění a potom společně zpracovat informaci na těle. To vše, pokud se tak rozhodnete.