Jiří Pavelka

jiri_pavelka.jpgNa otázku kdy jsem se začal zabývat léčením, nemohu přesně odpovědět, neboť už od dětství jsem vnímal energii a přemýšlel jak jí využit ve svůj prospěch a prospěch druhých. Mé poznávání a seznamování se s energií ale začalo u bojových sportů, kde ačkoliv si to člověk neuvědomuje, pracuje se svou vnitřní energií automaticky a na intuitivní rovině. Poté jsem nacházel sebe a svou vnitřní touhu poznávat a učit se ovládat energie v mystickém světě přírodní magie. Samozřejmě to nejsou pouze bojová umění, či jiné alternativní metody vnitřního rozvoje a vývoje. Bezesporu existují jiné cesty či možnosti, jak pomalu přicházet na určité principy práce s energií. V každém případě je to život každého z nás a naše životní situace, které nám přináší uvědomění, poznání, skrze které sílíme nebo naopak slábneme. Záleží vždy na nás, kterou cestu si vybereme. Žádná není špatná a žádná není správná. Vždy je to přesně tak, jak to je a každá nám v konečném důsledku přinese výsledek a ten bude vždy z pohledu poznání a uvědomění pozitivní. Je pouze na nás, jak životní situace budeme vyhodnocovat a co si z nich dokážeme vzít.

Mně život bezesporu ovlivnil a nadělil životních lekcí požehnaně. Přijímám však vše, co mi dává a nabízí. Ať už se mi může zdát, že mě v životě potkávaly špatné či dobré situace, vždy to byly momenty mého poznání, díky nimž jsem sílil, zvyšoval svou mentální sílu a prohluboval svou víru. Díky těmto životním momentům, okamžikům, jsem současně prohluboval své schopnosti ovládání energie a pomocí energie léčit a uzdravovat mysl a poté tělo. I nadále se věnuji lidskému tělu a neustále prohlubuji práci s universální energií, kterou čerpám díky splynutí s jednotou, se světem Boha stvořitele. Neustále studuji sám sebe a své hranice mentální síly nejen v bojovém umění Kendo a Iaido, ale v každém mém pacientovi, který přináší své životní poznání, které se postupně stává i mým. V roce 2008 jsem se rozhodl své poznání a nabyté zkušenosti předávat dál, a proto pořádám výukové semináře „práce s energií“ zaměřené na základní a universální postupy čerpání energie a práce s ní. Seminář je zaměřen na základní metody práce s energií, prohloubení koncentrace a zvyšování mentální síly a víry. Na základě pozitivních výsledků v tom budu i nadále pokračovat.