Knihy našeho vydavatelství

Kniha Zjevení - Miroslava Pavelková

1--zjeveni-Miroslava-Pavelk.jpg

Zadní obálka knihy
Miroslava Pavelková se na dráhu terapeuta, konzultanta a duchovní učitelky vydala po tragické smrti svého synovce, který ji začal po osudné události navštěvovat a vedl s ní rozhovory o její nové cestě a novém působení zde na zemi, v jejím životě. Jeho smrt byla natolik klíčová a svým způsobem významná, že dokázala opustit své úspěšné podnikání a konzultace a andělská sdělení, která díky své schopnosti jasnoslyšení slyšela a předávala, přestala pojímat jako koníček a zálibu a přijala tento dar jako cestu, díky které pomáhá druhým nacházet světlo ve složitých a téměř neřešitelných situacích.

Již delší dobu se jako terapeutka věnuje konzultacím, výkladům a komunikaci s Anděly a to díky své schopnosti jasnoslyšení. Díky této schopnosti pomáhá otvírat lidem pravou příčinu disharmonie a snaží se je nasměrovat k svému vlastnímu poznání a nalezení vlastní cesty v životě.

Knihu, kterou napsala, je soupis sdělení Boha Stvořitele, které vzjeveni-Miroslava-Pavelkova.jpg celkovém pojetí představují jistou zprávu, jejímž cílem je uvést čtenáře do problematiky lidstva a nastínit situaci, ve které se jako lidstvo nyní nacházíme. Díky této zprávě je nastíněno mnoho skutečností spojených s evolucí a osudem nás lidí a naší planety Země. Nastiňuje osudy a dopady konání lidstva na planetě Zemi a směr, kterým by se mělo lidstvo vydat, aby zabránilo téměř jistým katastrofickým skutečnostem.

Cena: 190,-Kč