Odvody duší

Terapeut Miroslava

Odvádění duší

cesta_domu.jpgJednoduchou metodou a technikou odvádím a izoluji nežádoucí duše od pacienta. Očišťuji jeho aurální prostor, energetická těla včetně energetických center - čaker. Navazuji s nimi kontakt jen, pokud to je nutné a je mi to dovoleno. Stejně tak postupuji i v případě odvodu a izolace.
Po odvedení duše, dochází u pacienta k rychlému nástupu fyzických i psychických sil a nastolení rovnováhy.
Odvod duše je klidnou meditací, u které většinou pacienti usínají. Můžou však také cítit jemné vlnění okolo svého těla či mírný tlak okolo hlavy. V některých případech pacienti vidí a cítí odcházející duši.
Součástí terapie je krátká konzultace, kde vysvětlím, o jakou duši se jednalo a jak se do budoucna vůči nežádoucím duším bránit.

Jak se může projevovat přítomnost duše na fyzickém těle člověka?

1) disharmonické stavy
2) emocionální a psychická vyčerpanost, deprese
3) onemocnění, které se nedaří moderní medicínou zdárně vyléčit
4) neřešitelné stavy úzkostí a psychických potíží
5) nemoci, u kterých nebyla moderní medicínou zjištěna příčina
6) únava a ospalost, špatná spánek
7) i přes dobrý spánek trvalá únava
8) závislí na alkoholu a drogách
9) i mírná závislost či častější užívání drog a alkoholu může představovat vliv nežádoucích bytostí.
10) Po smrti rodinné příslušníka došlo u někoho ke zhoršení stavu, popř. ke stavům uvedenechých výše.

Jak se můžeme bránit vůči nežádoucím hostům?

1) Jakékoli cvičení, které vás pomůže udržet v rovnováze, klidu a harmonii. Meditační a jiná dechová cvičení.
2) Vyhýbejte se drogám a návykovým látkám. Pod vlivem návykových látek, nemáte dostatečně pod kontrolou svá energetická centra a vaše energetické pole je otevřené. Nemáte nad sebou dostatečně mentální kontrolu.
3) Pokud přeženete pití alkoholu, snažte se co nejdříve dostat stavu odpovídající vaší kontrole nad sebou. Detoxikujte se a odpočívejte.
4) Nelpěte na křivdách a snažte se odpouštět.
5) Pokud dlouhodobě podléháte stresu, vypětí a vyčerpanosti, vyřešte to tím, že něco ve svém životě změníte. Snažte se vyřešit příčiny vašich disharmonických stavů.
6) Myslete pozitivně
7) Pokud někdo ve vaší rodině zemře, pusťte vaši milovanou osobu a přejte ji šťastný přechod do světla.
8) V případě zvědavosti, nestahujte duše či jiné formy bytostí ke své blízkosti. Nestůjte o jejich návštěvu či důkazy o jejich bytí. Nemuseli byste se jich snadno zbavovat.
9) Pokud pracujete s vizualizací, vytvářejte ochranu okolo svého těla.
10) Pokud pracujete s bytostmi světla např. Anděly či Archanděly, proste je o ochranu a o očištění vašeho těla.