Miroslava Pavelková

Jsem terapeut a učitel. Své schopnosti jasnovidění a čerpání informací ze zdroje Stvořitele využívám k pomoci lidem najít cestu k nabití vnitřní rovnováhy a stability.

Pěkně od začátku

Centrum Světloterapi jsem založila již v roce 2007 za účelem pomáhat lidem nacházet hlubší smysl jejich životní cesty a naučit je zvládat složité situace a negativní okamžiky života, jež jsou nedílnou součástí každého z nás. Mimo individuální práci pořádám semináře, workshopy a přednášky.

Svých schopností jsem si všimla již v dětství, ale nepřikládala jsem jim žádnou důležitou váhu. Vše se změnilo smrtí mého synovce Denise, který mě po své smrti navštěvoval a se kterým jsem postupně začala hovořit a uvědomovat si své možnosti komunikace. Denis mě postupně nasměroval k hlubší komunikaci se světelnými bytostmi a stvořitelem a já své schopnosti tak neustále prohlubovala.

V průběhu mé práce, jsem vydala knihu Zjevení, která svým obsahem nachází pro mnohé čtenáře váhu až nyní. Vytvořila jsem vlastní systém práce, který každému umožňuje pracovat na sobě a rozvíjet své duchovní schopnosti.

Od roku 2009 do roku 2013 jsme společně s manželem působili v Japonsku (Tokio, Nagoya, Kjóto, Osaka), kde jsme stejně jak v České Republice předávali vlastní metodiku rozvoje člověka.

Vytvářím prostředí, kde se lidé pohybují zcela volně a mají možnost si zvolit svůj nástroj uvědomění dle své vůle. Od Jógy, meditace nebo semináře až po terapie, vše je otázkou Vaší volby. Chcete li objevovat, objevujte se mnou…

Čemu věřím

Přijetí

Nauč se přijímat sebe s láskou! Pokud se naučíš přijímat sebe, naučíš se přijímat i druhé.

Mysl

Pěstování mysli a vědomí, je stejně důležité, jako jídlo pro vaše tělo.

Duch

Stejně jako svíčka nemůže hořet bez ohně, lidé nemohou žít bez duchovního života.

Hmota

Trpět znamená vítězit, čím víc budete trpět, tím víc budete vítězit. Vaše břemena jsou Vaší silou, která Vás vede ze tmy na světlo.