Terapie

Mou cestou je pomoci lidem v tíživých životních situacích a situacích, kde je potřeba rychlého a jasného rozhodnutí. Specializuji se na konzultace, ve kterých směřuji člověka k vlastnímu pochopení životní cesty…

Poslání

Mou cestou je pomoci lidem v tíživých životních situacích a situacích, kde je potřeba rychlého a jasného rozhodnutí. Specializuji se na konzultace, ve kterých směřuji člověka k vlastnímu pochopení životní cesty, svých rozhodnutí a svých problémů ať už materiálního nebo zdravotního charakteru. Mou specializací jsou konzultace, ve kterých mimo rozhovor s klientem vypracovávám výklad a to díky své schopnosti jasnoslyšení. Schopnost, díky které se mohu napojovat na zdroj Andělských energií a Stvořitele a čerpat tak důležité, potřebné a hlavně konkrétní informace pro každého, kdo se rozhodne využít mých služeb. Rozhovor je veden dle témat a otázek, které si klade každý klient sám. Společně tak nacházíme světlo ve tmě, která obklopuje klientovu přítomnost. Záleží mi na tom, aby každý, kdo se rozhodne zvolit tuto cestu alternativní psychoterapie, odcházel nabitý energii a svědomím toho, že ví, kudy vede a pokračuje jeho cesta.

Mnoho lidí se mě ptá, jakým způsobem jsem nabyla svých schopností. Je to prosté a jednoduché. Každý člověk, který k nějakým schopnostem přišel či se o něco alternativního zajímá, musel či právě prochází těžkostmi svého života, zkouškami, které ho vedou k odpovědím na otázky svého srdce. Díky svému nitru, srdci a současně zvědavosti je vždy o něco blíže k určitým ezoterickým vědám, skrze které hledá vedení k pochopení svého života, situací a současně toho, jak se vyrovnávat s tím, co život přináší. Nemusí to být však tento příklad, neboť nabytí poznání je velmi individuální a cest je opravdu mnoho. I přesto však ve většině případu je každý hledající velmi blízko k překonání složitostí v životě. Díky hledání se totiž snaží překonávat všechny stíny. Tím v sobě objevuje sílu a víru, která mu dává energii se vrátit do harmonie. Vítězstvím je poznání a skutečnost, že pokud překoná a objeví v sobě víru a sílu, ví, že dokáže svou vůlí a vírou překonávat ty další stíny. Nakonec zjistí, že život je krásný a to i přesto, že je naplněn nejen pozitivními věcmi, ale i těmi zdánlivě složitými, které dokáže pozitivně vyhodnocovat.

Druhy terapií

Konzultace jsou mým základním terapeutickým pilířem. Nejen že se v nich seznamuji s klientem a jeho problémem díky kterému mě vyhledal, ale i na základě mých schopností v napojení na Stvořitele nacházím patřičné příčiny jeho problémů a těžkostí. Tyto jasné příčiny mu umožní lépe pochopit daný problém a mě osobně pečlivěji zvolit cestu k vyřešení této zátěže. Klient na konzultaci může díky mým letitým zkušenostem a schopnostem jasnosluchu získat taktéž informace k jeho charakteristice, karmickým vlivům a jeho duchovní cestě, především však k jeho vztahům, zdraví a pracovní činnosti.

Terapie ve kterých pracuji s universální energií, nazývám harmonizace bioenergetického těla a čaker. Tato terapie je velmi pohodlná, příjemná, uklidňující, velmi relaxační a velmi účinná. Díky harmonizaci se dostává člověku velké množství universální energie a v průběhu tohoto procesu nastává harmonický stav energetického a fyzického těla a hlavně emoční rovnováhy. Po harmonizaci energetických center následuje konzultace, kde je vysvětleno a nastíněno, proč k disharmonii přichází, jak pochopit příčiny a jak je eliminovat. Díky tomuto procesu dochází k mnohem rychlejší regeneraci duševních i fyzických sil.

Každou mou terapii předchází konzultace ve které nacházím s dotyčným klientem příčinu jeho disharmonie jak v oblasti mentální, emoční tak fyzické. Díky otázkám a mým schopnostem napojení, přímo a cíleně s klientem a jeho problémem pracuji. Díky jeho uvědomění ke kterému dochází na základě terapie čistím jeho mysl a srdce od negativních emocí a bariér. Vedu ho k danému problému a prožitku, který mu jeho zatížení způsobil a přes proces přijímání a čistění se zátěže zbavuje. Cílem je přehodnotit negativní a zatěžující prožitek a začít ho pojímat neutrálně, tak aby prožitá situace neměla žádný negativní vliv a to na vědomé a podvědomé rovině. V propojení s harmonizací bioenergetického těla je celý proces hlubší a klient se díky této silné energii velice rychle rehabilituje jak emočně, tak fyzicky.

Rozšiřujte své mentální schopnosti, své vědomí a svůj duchovní potenciál. Naučte se pracovat se svým vntřním já a se svou intuicí. Vydejte se na cestu svého vtnitřního rozvoje, díky čemuž snáze zpracujete svou vnitřní rovnováhu, strach a disharmonické stavy ve svém životě. Objevíte nástroje k dosažení štěstí, spokojenosti, harmonie a rozvoje svého vnitřního „Já“.

Tak jako ostatní, i já jsem prošla složitými životními situacemi, ve kterých jsem se obracela ke svému srdci, víře a poté i k energiím, které ke mně postupně promlouvaly a naplňovaly moje srdce větší vírou, nadějí a láskou ve vyšší prozřetelnost. Je pravda, že jsem se o určité alternativní vědy zajímala již dlouho, ale k jasnoslyšení mě přivedl až můj zemřelý synovec, díky kterému má víra v andělské bytosti a propojení s nimi přešla do zcela jiné dimenze a to vědění. Už jsem nemusela věřit, jelikož jsem byla natolik přesvědčena o Andělském působení a komunikaci s nimi, že mohu pouze říci, vím…

Vím, že jde všechno a všechno lze dokázat. Je zapotřebí pouze síla v srdci, víra a síla odpouštět. Nemít strach a brát si uvědomění z lekcí, které postupně přichází do našeho života.

Miroslava Pavelková

Zajímají vás termíny nadcházejících akcí?