Naděje přichází s uvědoměním

Naděje přichází s uvědoměním… Andělé, stálé světlo kolem nás, jen mi ho nevidíme. Podívejte se do naší minulosti, kolik soch, obrazů se zachovalo na kterých jsou tyto krásné bytosti. Zřejmě…

Naděje přichází s uvědoměním… Andělé, stálé světlo kolem nás, jen mi ho nevidíme. Podívejte se do naší minulosti, kolik soch, obrazů se zachovalo na kterých jsou tyto krásné bytosti. Zřejmě to není náhoda, že by si lidé dali takovou práci s něčím, čemu by nevěřili?? Vždyť tu tyto energie byly a pomáhaly člověku v jeho životě. Chránily ho a vedly na jeho mnohdy strastiplné cestě životem. Dnes opět jsme v situaci, kdy je potřeba jejich světlo, které podpoří naší víru v lepší svět a naši sílu se začít prát o svou svobodu, integritu, pravdu a naši budoucnost 💜💜.Probuďte v sobě opět schopnost se k nim v myšlenkách přiblížit, žádat je o pomoc a podporu v pozitivních záměrech, které mohou pomoci rozpustit strach a slepotu, která může stát mnohé žijící život, zdraví a později i ekonomickou stabilitu a rovnováhu. Popravdě si vůbec lidé neuvědomují, že tyto způsoby a dezinformace jsou už nyní hybnou silou ekonomické krize ze které může časem vzniknout totální chaos planety. Možná si nikdo nepřipouští, že jsme ve válce, ale je tomu tak. Ve válce biologické a ekonomické, tudíž už se řítíme, bohužel vědomě tam, odkud nemusí být návratu. Možná je toto vše vytvořeno z dobré vůle odlehčit planetě Zemi, vyselektovat ty, kteří nejsou dostatečně silní mentálně, emočně, později zdravotně a časem i ekonomicky. Zůstanou jen ti, kteří našli sílu a odvahu být sami sebou Nepodlehli strachu a zastrašování a udrželi se ve víře v lepší budoucnost i když nyní se musí omezit. Tito lidé mají přežít, jelikož se spolehnou na svou přirozenou, zdravou, evolučně mnoho let tvořenou lidskou imunitu. Ano je to dezorientující, ale jen pro ty, kteří se neřídí sami sebou, neřídí se srdcem, ale strachem. A proto na Vás apeluji, přestaňte být slabí, zastřešení a rozmazlení a raději si uvědomte, že lidská rasa přežije jen když ukáže svou sílu a hodnotu a pospolitost. Jinak nemáme šanci. Každý den si vzpomenu na svou knihu Zjevení, kterou jsem napsala před mnoha a mnoha lety a vidím jen, jak se pomaličku naplňuje. To, co už dávno bylo předpovězeno, že budeme jako lidstvo procházet těmito zkouškami a bude záležet jen na nás, jak to ustojíme. Vysloveně tou největší zkouškou lidstva, bude panika a strach.🙄

Předchozí příspěvek
Svět který utváří loutky
Následující příspěvek
Symbolika nebo skrytá komunikace?

Další články