Vztahy

Vztahy jsou alfou a omegou v našem životě ❤.Je mnoho druhů vztahů, ale základním pilířem je vždy vztah s naší partnerskou osobou. Jak ale ustát tento vztah, ne jen v…

Vztahy jsou alfou a omegou v našem životě ❤.Je mnoho druhů vztahů, ale základním pilířem je vždy vztah s naší partnerskou osobou. Jak ale ustát tento vztah, ne jen v té první a emočně nejsilnější fázi, zamilovanosti ? Následně té druhé fázi pracovní a nejtěžší, která nás vede k pochopení a uvědomění si často našich stínu a zátaras, abychom se mohli dostat do třetí fáze lásky a to splynutí s naší milovanou osobou. V životě je mnoho cest, jak se osobnostně posunout a vyrůst a jak krystalizovat naši duši a osobnost.

Především je to vždy o pokoře a snaze vidět ve všem cestu a posun a nehledat jen chyby a negaci. Já ve svých terapiích radím klientům se snažit vždy vcítit do partnera a jeho rodiny, která ho vychovala a zasadila mu mentální i emoční vzorce dle kterých jedná. Snažit se na něho dívat i když je to někdy těžké, očima lásky a přijímat ho se vším s čím k nám přišel, jelikož není náhoda že právě on nás energeticky přitáhl či my jeho. Po určité fázi přijímání, která je postavena na opravdovém přijetí i sám sebe, se postupně posouváme k odpuštění toho, co nás ve vztahu ranilo či zraňuje a nebo co nám chybí či tam, přebývá.

Prostě odpuštění všech bolestivých skutečností. Samozřejmě je to jednoduché jen na papíře, ale ve skutečnosti mnohem, těžší. Pokud ale začne člověk takto myslet a začne se dívat s láskou na vše čím prochází a vnímat těžkosti jako cestu změny… bývá odměněn úspěchem a láskou partnera. Samozřejmě po té, dojde do fáze uvolnění a puštění toho, co dříve viděl jako jediné možné řešení. A to proto, že pokud my jako jedinci začneme přijímat a odpouštět partnerovi, začne to dělat vědomě i nevědomě on nám. Takto to opravdu funguje. A nejenom, že se tím učíme žít ve vztazích a v partnerství, ale měníme především sami sebe a své staré vzorce myšlení a chování svých předků. Čistíme sebe i naše rody karmický a připravujeme silné a láskyplné zázemí naším potomkům.❤

Předchozí příspěvek
Co je ve skutečnosti smrt?
Následující příspěvek
Svět který utváří loutky

Další články